Rusçada Şimdiki Zaman

Hayat paylaşınca güzel...

Bir önceki dersimizde Rusçada “Kimin” sorusunu sormayı öğrenmiştik.  Bu dersimizde ise Rusçada Şimdiki Zaman ( Настоящее Время ) konusunu öğreneceğiz. Rusçada Şimdiki Zaman konusunu öğrendikten sonra aşağıda bulunan örnekleri incelemeyi unutmayınız. Kağıt ve kalemleriniz hazır ise derse başlayabiliriz.

Rusçada Şimdiki Zaman ; Türkçedeki Geniş Zaman ve Şimdiki Zaman ile aynıdır. Rusçada fiiller 2 gruba ayrılır ve 2 farklı çekim fiili vardır ve zamirlere göre çekimleri yapılır.

✪ 1. Grup Fiiller –АТь Ve ЯТь İle Biten Fiiller

✪ 2. Grup Fiiller –ИТь Ve ЕТь İle Biten Fiiller

Rusça Şimdiki Zaman Ekleri

АТь Ve ЯТьTakılarИТь Ve ЕТьTakılar
Я | ю | Ж,Ш,Ч ve Щ harflerinden sonra |У|Я | ю | Ж,Ш,Ч ve Щ harflerinden sonra |У|
Ты|ешь|Ты| ишь|
Он / Онa| ет |Он / Онa | ит |
Мы| ем |Мы | им |
Вы| ете |Вы | ите |
Они| ют | Ж,Ш,Ч ve Щ harflerinden sonra|УТ|Они | ят | Ж,Ш,Ч ve Щ harflerinden sonra| АТ |

Gelin bu çekimler nasıl yapılır ve bu çekimlerin istisnalarında fiili mastar halinden şimdiki zamana nasıl çekimleriz öğrenelim.

Rusçada Şimdiki Zaman

Настоящее Время

1. Grup Fiiller –АТь Ve ЯТь İle Biten Fiiller

✪ Rusçada 1. grup fiillerde fiilin son 2 harfi silinir ve yerine zamirlere göre takılar yerleştirilir.

ÖRNEK : Думать ( Düşünmek ) Zamir + Думать = Дума + Zamire göre takı.

Я = |ю|Я дума+юBen düşünüyorum.
Ты = |ешь|Ты дума+ешьSen düşünüyorsun.
Он = |ет|Он дума+етO düşünüyor.
Онa = |ет|Онa дума+етO düşünüyor.
Мы = |ем|Мы дума+емBiz düşünüyoruz.
Вы = |ете |Вы дума+етеSiz düşünüyorsunuz.
Они = |ют |Они дума+ютOnlar düşünüyorlar.

ÖRNEK : Знать ( Bilmek ) Zamir + Знать = Зна + Zamire göre takı.

Я = |ю|Я ЗнaюBen biliyorum.
Ты = |ешь|Ты ЗнaешьSen biliyorsun.
Он = |ет|Он ЗнaетO biliyor.
Онa = |ет|Онa ЗнaетO biliyor.
Мы = |ем|Мы ЗнaемBiz biliyoruz.
Вы = |ете |Вы ЗнaетеSiz biliyorsunuz.
Они = |ют |Они ЗнaютOnlar biliyorlar.

ÖRNEK : Гулять ( Gezmek ) Zamir + Гулять  = Гуля + Zamire göre takı.

Я = |ю|Я гуляюBen geziyorum.
Ты = |ешь|Ты гуляешьSen geziyorsun.
Он / Онa = |ет|Он / Онa гуляетO geziyor.
Мы = |ем|Мы гуляемBiz geziyoruz.
Вы = |ете |Вы гуляетеSiz geziyorsunuz.
Они = |ют |Они гуляютOnlar geziyorlar.

2. Grup Fiiller –ИТь Ve ЕТь İle Biten Fiiller

✪ Rusçada 2. grup fiillerde fiilin son 3 harfi silinir ve yerine zamirlere göre takılar yerleştirilir.

ÖRNEK : Говорить ( Konuşmak ) Zamir + Говорить = Говор + Zamire göre takı.

Я = |ю|Я говорюBen konuşuyorum.
Ты = | ишь|Ты говоришьSen konuşuyorsun.
Он / Онa = | ит|Он / Онa говоритO konuşuyor.
Мы = | им|Мы говоримBiz konuşuyoruz.
Вы = | ите |Вы говоритеSiz konuşuyorsunuz.
Они = |ят |Они говорятOnlar konuşuyorlar.

ÖRNEK : Смотреть ( Seyretmek ) Zamir + Смотреть = Смотр + Zamire göre takı.

Я = |ю|Я смотрюBen seyrediyorum.
Ты = | ишь|Ты смотришьSen seyrediyorsun.
Он / Онa = | ит|Он / Онa смотритO seyrediyor.
Мы = | им|Мы смотримBiz seyrediyoruz.
Вы = | ите |Вы смотритеSiz seyrediyorsunuz.
Они = |ят |Они смотрятOnlar seyrediyorlar.

Rusçada Şimdiki Zaman Я Zamiri

ÖRNEK : Любить ( Sevmek ) Zamir + Любить = Люб + Zamire göre takı.

Я = |ю|Я люблюBen seviyorum.
Ты = | ишь|Ты любишьSen seviyorsun.
Он / Онa = | ит|Он / Онa любитO seviyor.
Мы = | им|Мы любимBiz seviyoruz.
Вы = | ите |Вы любитеSiz seviyorsunuz.
Они = |ят |Они любятOnlar seviyorlar.

✪ Farkettiyseniz Я zamirinde fiilden 3 harf silindikten sonra “л” harfi eklenmiş. Bunun sebebi Rusçada fiillerde “Я” zamiri için bazı kurallar vardır ve bu kurallara göre fiilin kökü elde edildikten sonra fiildeki son harf değişebilir veya yanına 1 harf daha eklenebilir. Aşağıda bulunun tabloda örnekleri ile beraber verilmiştir.

✪ Bu kural yalnızca Я zamiri için geçerlidir.

Son HarfDönüştüğü. HÖrnek. KAnlamı
г, д, зжрезать – режуKesmek
т, ст, скщчистить – чищуTemizlemek
с, хшписать – пишуYazmak
к, тчплакать – плачуAğlamak
ббллюБить – люблюSevmek
ввлготовить – готовлюHazırlamak
ммлкормить – кормлюPişirmek
пплтерпеть – терплюSabretmek

Rusça Şimdiki Zaman İstisnalar

✪ Rusçada fiilin kökü alındıktan sonra fiil Ж,Ш,Ч ve Щ  harflerinden biri ile bitiyor ise ;

1 . Tip fiillerde

Я içinУ takısı eklenir.
Они için УТ takısı eklenir.

2 . Tip fiillerde ;

Я içinУ takısı eklenir
Они içinАТ takısı eklenir.

Örnek : Учить (Öğrenmek) Учить = Уч
 Fiilin kökü alındıktan sonra “Ч” harfi ile bittiği için Я ve Они zamirinin çekimi yukarıdaki tabloda olduğu gibi yapılmıştır.
Geriye kalan zamirler bir değişikliğe uğramaz.

Яучу Ben öğreniyorum.
ТыучишьSen öğreniyorsun.
Он / ОнaучитO öğreniyor.
МыучимBiz öğreniyoruz.
ВыучитеSiz öğreniyorsunuz.
Ониучат Onlar öğreniyorlar.

Rusçada az olsada bazı fiiller –АТь ile bitmesine rağmen 2. grup fiiller gibi çekilir.

Aşağıdaki tabloda sizin ilk etapta öğrenmeniz gereken fiiler verilmiştir.

слышать Duymakдышать
Nefes almak
держать Tutmak
Я слышуBen duyuyorum.Я дышуЯ держу
Ты слышишьSen duyuyorsun.Ты дышишьТы держишь
Он / Онa слышитO duyuyor.Он / Онa дышитОн / Онa держит
Мы слышимBiz duyuyoruz.Мы дышимМы держим
Вы слышитеSiz duyuyorsunuz.Вы дышитеВы держите
Они слышатonlar duyuyorlar.Они дышатОни держат

Rusçada Şimdiki Zaman

Ezberlenmesi gereken Fiiller

Rusçada bazı fiiller şimdiki zamana çekimlenirken 2 grubada uymazlar ve fiiller çekimlenirken değişikliğe uğrayabilirler bu fiillerin ezberlenmeleri zorunludur.

хотеть→ хотетьİstemekжитьжитьYaşamak
Я хочуBen istiyorumЯ живуBen yaşıyorum
Ты хочешьSen istiyorsunТы живёшьSen yaşıyorsun
Он / Онa хочетO istiyorОн / Онa живётO yaşıyor
Мы хотимBiz istiyoruzМы живёмBiz yaşıyoruz
Вы хотитеSiz istiyorsunuzВы живётеSiz yaşıyorsunuz
Они хотятOnlar istiyorlarОни живутOnlar yaşıyorlar

Rusçada Şimdiki Zaman Örnek Sorular

Rusçada Şimdiki zamanda soru sormak için aşağıda tabloda verilen soru zarflarını kullanmanız veya cümlenin sonuna soru işareti koymanız yeterlidir.

✪ Konuşma halinde soru sormak için ise soruyu sorarken cümleyi soru şeklinde telaffuz etmeniz yeterlidir.

Кто ?Kim ?
Что ?Ne ?
Почему ?Neden ?
Когда ?Ne zaman ?
Где ?Nerede ?
Как ?Nasıl ?
Сколько ?Ne kadar ?
Rusçada Şimdiki Zaman

— Что ты делаешь ?
(Ne yapıyorsun ? )

— Я читаю книгу .
( Ben kitap okuyorum. )

Rusçada Şimdiki Zaman

— Где вы живете ?
(Nerede yaşıyorsunuz ?)

— Я живу в Москве.
( Ben Moskova’da yaşıyorum. )

Rusçada Şimdiki Zaman

— Ты говоришь по русски ?
( Rusça konuşuyor musun ? )

— Я еще плохо говорю.
( Ben hala kötü konuşuyorum. )

Rusçada Şimdiki Zaman

— Что он делает ?
( O ne yapıyor ? )

— Он пишет письмо.
( O mektup yazıyor. )

 

Rusça Olumsuz Cümle Kurmak

✪ Rusçada bir cümleyi olumsuz yapmak için fiilden önce olumsuzluk eki “Не” eklenir ve cümleye olumsuzluk anlamı kazandırır .

Я не люблю брокколи.
( Ben brokoli sevmiyorum. )

Я люблю шоколад.
( Ben çikolata seviyorum. )

Она не хочет читать.
( O okumak istemiyor. )

Она хочет играть.
( O oynamak istiyor. )

  

Rusçada Şimdiki Zaman Özet

✪ Rusçada şimdiki zaman konusunu istisnalar ve kurala uymayan fiiller dışında aşağıdaki özet tablosunu ezberleyerek öğrenmeniz ve kullanarak pratik yapmanız mümkündür.

АТь Ve ЯТьTakılarИТь Ve ЕТьTakılar
Я | ю | Ж,Ш,Ч ve Щ harflerinden sonra | У |Я | ю | Ж,Ш,Ч ve Щ harflerinden sonra | У |
Ты|ешь|Ты| ишь|
Он / Онa| ет |Он / Онa | ит |
Мы| ем |Мы | им |
Вы| ете |Вы | ите |
Они| ют | Ж,Ш,Ч ve Щ harflerinden sonra| УТ |Они | ят | Ж,Ш,Ч ve Щ harflerinden sonra| АТ |

✪ Rusçada Şimdiki Zaman konusunu öğrendiğimize göre 11. dersimiz olan Rusça Tamamlanmış Ve Tamamlanmamış Fiiller dersimize geçebiliriz. 11. dersimizde geçmiş zaman ve gelecek zaman derslerinde büyük bir yeri olan Rusça Tamamlanmış Ve Tamamlanmamış Fiilleri öğreneceğiz. Dersimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ders-11 Rusça Tamamlanmış Ve Tamamlanmamış Fiiller


Hayat paylaşınca güzel...

mesaj gönder