Rusça Sıra Sayılar

Hayat paylaşınca güzel...

Rusça Sayıları öğrendik. Bu dersimizde ise Rusça Sıra Sayılar ( Номера Ординалы ) nedir öğreneceğiz ve nerelerde kullanıldıkları hakkında bilgi sahibi olacağız.

Sıra sayılar ; Bir şeyin sırasını belirtmek için kullanılırlar (birinci, ikinci, yedinci vs…).
Rusça birinci İkinci hariç tüm sıra sayıları normal sayılardan türerler. Gelin aşağıdaki tablodan sıra sayılarını öğrenelim.
✪ Sıra sayılarını sesli şekilde tekrar etmeniz sıra sayılarını kullanırken telaffuzda problem yaşamamanız için önemlidir.

Rusça Sıra Sayılar

SayılarYazılışlarıOkunuşları
1.Первый(Pervıy)
2.Второй(Fıtaroy)
3.Третий(Tirety)
4.Четвёртый(Çitvıyortıy)
5.Пятый(Pıyatıy)
6Шестой(Şestoy)
7.Седьмой(Sidmoy)
8.Восьмой(Vasmoy)
9.Девятый(Divyatıy)
10.Десятый(Disyatıy)
11.Одиннадцатый(Adinnatsıtıy)
12Двенадцатый(Dıvenatsıtıy)
13.Тринадцатый(Tirinatsıtıy)
14.Четырнадцатый(Çitırınatsıtıy)
15.Пятнадцатый(Petnatsıtıy)
16.Шестнадцатый(Şestnatsıtıy)
17.Семнадцатый(Siemnatsıtıy)
18.Восемнадцатый(Vosimnatsıtıy)
19.Девятнадцатый(Devidnatsıtıy)
20.Двадцатый(Dıvadsatıy)
21.Двадцать первый(Dıvatsıt – Pervıy)
30.Тридцатый(Tiritsatıy)
40.Сороковой(Sarakavoy)
50.Пятидесятый(Pitidisyatıy)
60.Шестидесятый(Şestidisyatıy)
70.Семидесятый(Semidisyatıy)
80.Восьмидесятый(Vasmidisyatıy)
90.Девяностый(Divyanastıy)
100.Сотый(Sotıy)
200.Двухсотый(Duvuhsotıy)
300.Трёхсотый(Turyuhsotıy)
400.Четырёхсотый(Çıtıyrohsotıy)
500.Пятисотый(Pitisotıy)
600.Шестисотый(Şestisotıy)
700.Семисотый(Semisotıy)
800.Восьмисотый(Vasmisotıy)
900.Девятисотый(Devitisotıy)
1000.Тысячный(Tıysıçnıy)
1001.Тысяча первый(Tıysıça Pervıy)
5000.Пятитысячный(Pititıysiçnıy)
10 000.Десятитысячный(Desyatıtiysıçnıy)
100 000 .Стотысячный(Sıtotiysıçnıy)
1 000 000 .Миллионный(Millionıy)
1 000 000 000 .Миллиардный(Milliardnıy)

Rusça Sıra Sayılarını Öğrendik gelin aşağıdan sıra sayılarında vurgu nerededir ve sıra sayıları nasıl çekimlenir öğrenelim.

Rusça Sıra Sayıları Nasıl Vurgulanır

✪ -Ой- ile biten sıra sayılarında vurgu sonda -Ой- harflerindedir.
✪ -Ий- ve -Ый-  ile biten kelimelerde vurgu sonda değildir kelimenin içindedir.

Rusça Sıra Sayılar Nasıl Çekilirler

✪ Rusçada sıra sayıları sıfatlarda olduğu gibi, cinsiyete, sayıya, ve padejlere göre çekilirler. Örnekleri inceleyelim.

Rusça Sıra Sayılar

Первый этаж.

Birinci kat.

Вторая попытка.

İkinci deneme.

Rusça birinci ikinci

Третье место.

Üçüncü sıra.

Rusça Sıra Sayılar

Четвёртая машина справа.

Sağ taraftaki dördüncü araba.

Пятое окно слева.

Sol taraftaki beşinci pencere.


Hayat paylaşınca güzel...

mesaj gönder