Rusça İşaret Zamirleri

Hayat paylaşınca güzel...

Bir önceki dersimizde Rusçada Gelecek Zaman  konusunu öğrenmiştik. Bu dersimizde ise Rusça İşaret zamirleri ( Указательные Местоимения ) konusunu öğreneceğiz. Konuyu öğrendikten sonra aşağıda bulunan örnekleri incelemeyi unutmayınız. Kağıt ve kalemleriniz hazır ise derse başlayabiliriz.

Rusça İşaret Zamirleri

Указательные Местоимения

İlk olarak dilimizdeki işaret zamirleri nelerdir hatırlayalım daha sonra Rusça İşaret Zamirleri nelerdir, nasıl ve nerelerde kullanılırlar sırası ile öğrenelim.

İşaret Zamirleri genellikle bir varlığı işaret ederken veya gösterirken kullanılan zamirlerdir. Türkçede bildiğiniz üzere yakında olan bir şeyi veya bir şeyleri işaret ederken Bu / Bunlar şeklinde ifade ederiz. Uzakta olan varlığı veya bir şeyleri işaret ederken ise ; Şu / Şunlar şeklinde ifade ederiz. Dilimizdeki işaret zamirlerini hatırladığımıza göre gelin Rusça İşaret zamirleri nelerdir ve nasıl kullanılır öğrenelim.

Rus dilinde işaret zamirleri isimlerin cinsiyetlerine ve hallerine göre çekimlenirler. Gelin ” Это – Bu ” zamirinin İşaret Zamiri olarak cinslere göre nasıl çekildiklerini öğrenelim.

Rusça İşaret Zamirleri Tablosu

Cinslerİşaret Zamiri (Yakın)İşaret Zamiri (Uzak)
Eril CinsЭтот – (Bu)Тот – (Şu)
Dişil CinsЭта – (Bu)Та – (Şu)
Nötr CinsЭто – (Bu)То – (Şu)
ÇoğulЭти – (Bunlar)Те – (Şunlar)

Tabloda görmüş olduğunuz üzere işaret zamirleri ismin cinslerine göre çekimleniyorlar gelin örnekler üzerinden nasıl çekimlendiklerini daha iyi anlayalım.

✪ Eğer eril cins isim işaret ediliyorsa ve yakınımızda ise ; Этот (Bu)| Uzağımızda ise ; Тот (Şu) kullanılır.

Örnek :
Этот дом новый. / Bu ev yenidir.
Дом = (Eril.C) → Этот

✪ Eğer dişil cins isim işaret ediliyorsa ve yakınımızda ise ; Эта (Bu) | Uzağımızda ise ; Та (Şu) kullanılır.

Örnek :
Эта улица широкая. / Bu cadde geniştir.
Улица = (Dişil.C) → Эта

✪ Eğer nötr cins isim işaret ediliyorsa ve yakınımızda ise ; Это (Bu) | Uzağımızda ise ; То (Şu) kullanılır.

Örnek :
Это письмо. / Bu mektup.
Письмо = (Nötr.C) → Это

✪ Eğer çoğul bir isim işaret ediliyorsa ve yakınımızda ise ; Эти (Bunlar) | Uzağımızda ise ; Те (Şunlar) kullanılır.

Örnek :
Эти книги. / Bu kitaplar.
Книги = (Çoğul) → Эти

Rusça İşaret Zamirleri Örnekler

Rusça İşaret Zamirleri

Этот стол черный.

Bu masa siyahtır.

Указательные Местоимения

Эта машина красная.

Bu araba kırmızıdır.

Rusça İşaret Zamirleri

Это окно белое.

Bu pencere beyazdır.

Rusça İşaret Zamirleri

Эти цветы красивые.

Bu çiçekler güzeldir.

Rusça İşaret Zamirlerini öğrendiğimize göre  15. dersimiz olan Rusça Sıfatlar dersimize geçebiliriz. 15. derste Rusça Sıfatlar konusunda Rusça Sıfatları ve Sıfatların nasıl çekimlendiklerini öğreneceğiz. Dersimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ders-15 Rusça Sıfatlar


Hayat paylaşınca güzel...

mesaj gönder