Rusça Sıfatlar

Hayat paylaşınca güzel...

Bir önceki dersimizde Rusça İşaret Zamirleri konusunu öğrenmiştik bu dersimizde ise Rusça Sıfatlar ( Имя Прилагательное ) konusunu öğreneceğiz. Bu dersimizde sırası ile Rusça Sıfat çekimleri , Rusça Sıfat çekimleri tablosu , Rusça Sıfatlar ve okunuşları ve son olarak sizler için hazırladığım Rusça Sıfatlar Listesi ile Rusça Sıfatlar konusunu öğreneceğiz. Konuyu öğrendikten sonra aşağıda bulunan örnekleri incelemeyi unutmayınız. Kağıt ve kalemleriniz hazır ise derse başlayabiliriz.

Rusça Sıfatlar

Имя Прилагательное

Rusça Sıfatlar Türkçedeki gibi varlıkların renklerini, şekillerini ve durumlarını belirtirler. İsimlerde olduğu gibi sıfatlarda eril, dişil, nötr ve çoğul olarak 4’e ayrılırlar.

Rusça bir varlığın nasıl (Hangi) veya ne tür bir varlık olduğunu sormak için nasıl sorusu sorulur örneği inceleyelim.

Örnek :
─   Какой галстук ?    →     | Nasıl kravat ? |
─   Синий галстук.     →     | Mavi kravat. |

Gelin bu sorunun nasıl sorulduğunu ve isimlere göre sıfatların nasıl çekildiklerini önce tabloda inceleyelim daha sonrasında örnekler ile daha iyi anlayalım.

Rusça Sıfat Çekimleri Tablosu

Rusça sıfatlar konusunda sıfatlar her zaman sözlükte eril hali ile verilirler ve sıfatın kökü alındıktan sonra cinslere göre çekilirler. Gelin tablodaki sıfatların nasıl çekildiklerine göz atalım.

✪ Unutmayalım Rusça Sıfatlar isimlerden önce gelir ve ismin cinsine göre çekimlenirler.

CinslerOн (Eril)Oнa (Dişil)Oнó (Nötr)Они (Çoğul)как ?
Nasıl / Hangi Sorusuкакой ?какая ?Какое ? Какие ?Nasıl/Hangi ?
Sıfatların Çekimleri|ый|-|ой|-|ий|-ая|-яя|-ое|-ее|-ые|-ие|
Düzenli Sıfatların ÇekimleriНовыйНоваяНовоеНовыеYeni
Yumuşak Okunan.SСинийСиняяСинееСиниеMavi
7 Harf Kuralına Uyan.SРусский
Хороший
Русская
Хорошая
Русское
Хорошее
Русские
Хорошие
Rus
iyi
Vurgunun Sonda Olduğu SıfatlarБольшойБольшаяБольшоеБольшиеBüyük
Rusça Sıfat Çekimleri Tablosu

Tabloyu incelediğimize göre gelin ilk olarak 1. grup olan düzenli sıfatların nasıl çekimlendiklerini öğrenelim.

  

Rusça Düzenli Sıfatlar Nasıl Çekimlenirler ?

Rusça düzenli sıfatlar nasıl çekimlenirler öğrenmeden önce düzenli sıfatların nasıl düzenli olduklarını öğrenelim. Bir sıfatın düzenli olup olmadığını öğrenmek için Sıfatın kökünü aldığımızda kökün son harfinin sesli (Sert) ünsüz harf olup olmadığına bakarak anlayabiliriz gelin örneği inceleyelim.

Örnek :
Новый → Yeni = Новый
Kök = Нов → Görmüş olduğunuz üzere kök yapısı ve okunuşu itibarı ile serttir ve bu bize sıfatın sert olduğunu ve düzenli olduğunu gösterir.

Rusça düzenli sıfatların çekimleri aşağıda tabloda olduğu gibi cinslere göre verilmiştir.

CinslerOн (Eril)а (Dişil)Oнó (Nötr)Они (Çoğul)
Çekimleri|ый||ая||ое||ые|

Örnek :

Новый дом          →        Yeni ev
Новая улица       →        Yeni sokak
Новое видео       →        Yeni video
Новые цветы     →        Yeni Çiçekler

Rusça Sıfatlar

  

Yumuşak Okunan Sıfatlar

Rusça yumuşak okunan sıfatlar nasıl çekimlenirler öğrenmeden önce yumuşak okunan sıfatlar nasıl anlaşılır öğrenelim. Yumuşak okunan sıfatlar ; Sıfatın kökünün yapısı itibarı ile okunurken fazla efor sarf etmeden yumuşak şekilde okunan sıfatlarıdır. Bu sıfatların kökü genellikle “Н” harfi ile biter.

Örnek :
Синий → Mavi = Синий
Kök = Син → Görmüş olduğunuz üzere kök yapısı ve okunuşu itibarı ile yumuşaktır ve bu bize sıfatın yumuşak olduğunu gösterir.

Rusça yumuşak okunan sıfatların çekimleri aşağıda tabloda olduğu gibi cinslere göre verilmiştir.

CinslerOн (Eril)Oнa (Dişil)Oнó (Nötr)Они (Çoğul)
Çekimleri|ий||яя||ее||ие|
Имя Прилагательное

  

7 Harf Kuralına Uyan Sıfatlar

Rusça 7 harf kuralına uyan sıfatlarda sıfatın kökü alındıktan sonra sıfat ” К, Г, Х, Ж, Ш, Ч, Щ ” harflerinden biri ile bitiyor ise Eril, Dişil ve Çoğul cinsler için aşağıdaki tablodaki gibi çekimlenir.

CinslerOн (Eril)Oнa (Dişil)Они (Çoğul)
Çekimleri|ий||ая||ие|

Örnek :
Маленький → Küçük = Маленький
Kök = Маленьк →  Görmüş olduğunuz üzere  7 harf kuralındaki harflerden biri ile bittiği için yukarıdaki tabloya göre çekilir aşağıdaki örnekleri inceleyelim.
|Eril|       =   Маленький чемодан  →  Küçük çanta
|Dişil|     =   Маленькая сумка        →  Küçük bavul
|Çoğul|  =   Маленькие туфли      →  Küçük ayakkabılar

Peki ya 7 harf kuralına uyan nötr cins sıfatlar nasıl çekimlenir gelin aşağıdan öğrenelim.

✪ Eğer sıfatın kökü Г, К, Х harflerinden sonra geliyor ise → |ое| şeklinde çekimlenir.

Örnek : Маленький = Küçük
Маленький → Sıfatın kökü “К” harfi ile bittiği için sıfat |ое| şeklinde çekimlenir.
Маленькое кресло → Küçük koltuk


✪  Eğer sıfatın kökü Ж, Ш, Ч, Щ harflerinden sonra geliyor ve vurgu sıfatın kökünde ise → |ее| eğer vurgu sıfatın kökünde değil ise → |ое| şeklinde çekimlenir. Gelin örnekleri inceleyelim.

Örnek : Свежий = Taze
Свежий vurgu “Ж” de yani sıfatın kökünde olduğu için sıfat |ее| şeklinde çekimlenir.
Свежее молоко → Taze süt

Örnek : Большой = Büyük
Большой sıfatın kökü ” Ш” ile bittiği ve vurgunun “O” harfinde yani kökünde olmamasından dolayı |ое| şeklinde çekimlenir.
Большое яблоко → Büyük elma

  

Vurgunun Sonda Olduğu Sıfatlar

Rusça vurgunun sonda olduğu sıfatlarda Eril cins her zaman |ой| şeklinde çekimlidir. Geriye kalan dişil, nötr ve çoğul cinsler ise diğer gruplardaki kurallara göre çekilirler. Gelin örnekleri inceleyelim.

Örnek : Большой = Büyük

|Eril| → Большой

Vurgu sonda olduğu için |ой| şeklinde çekimlenir.

|Dişil| → Большая

Sıfatın kökü “Ш” harfi ile bittiği için bir önceki grupta olduğu gibi dişil cins sıfatlar ” К, Г, Х, Ж, Ш, Ч, Щ ” harflerinden sonra |ая| şeklinde çekimlenirler.

|Nötr| → Большое

Bir önceki grupta olduğu gibi sıfatın kökü ” Ш” ile bittiği ve vurgunun “O” harfinde yani kökünde olmamasından dolayı |ое| şeklinde çekimlenir.

|Çoğul| → Большие

Bir önceki grupta olduğu gibi Sıfatın kökü “Ш” harfi ile bittiği için çoğul sıfatlar ” К, Г, Х, Ж, Ш, Ч, Щ ” harflerinden sonra |ие| şeklinde çekimlenirler.
✪ Not : ” К, Г, Х, Ж, Ш, Ч, Щ ” harflerinden sonra bazen her ne kadar |Ы| sesi duyulsada hiçbir zaman |Ы|şeklinde yazılmaz her zaman |И| şeklinde yazılır. Bu yüzden bu grup için 2 çekimleme olduğu fazla düşünmenize gerek yok.

Gelin son grup sıfatları daha iyi anlamak için aşağıdaki örneklere göz atalım.

SıfatlarOн (Eril)Oнa (Dişil)Oнó (Nötr)Они (Çoğul)
GençМолодойМолодаяМолодоеМолодые
YabancıЧужойЧужаяЧужоеЧужие
DiğerДругойДругаяДругоеДругие

  

Rusça Sıfatlar Soru Sorma ?

Rusça Sıfatlarda soru sormak çok basittir tabloda görmüş olduğunuz üzere isimlerin cinslerine göre “Nasıl” sorusu sorulur. Gelin tabloyu inceleyelim daha sonra örneklere göz atalım.

CinslerOн (Eril)Oнa (Dişil)Oнó (Nötr)Они (Çoğul)
Nasıl / Hangi Sorusuкакой ?какая ?Какое ?Какие ?
Rusça Sıfatlar
Rusca Sifatlar

  

Rusça Sıfatlar Olumsuz Cümle

Rusça sıfatlar konusunda olumsuz cümle kurmak için cümledeki sıfattan önce “Не” olumsuzluk takısı getirilir. Örnekleri inceleyelim

Örnekler ;
Этот не страшный фильм.  →  |Bu korkunç bir film değil.|
Она не старая человек.         →  |O yaşlı bir insan değildir.|
Это не свежее молоко.          →  |Bu süt taze değildir.|
Это не синий галстук, это черный галстук.
|Bu kravat mavi değil, bu kravat siyahtır.|

  

Rusça Sıfat çekimleri

Rusça Sıfatlar Listesi

Rusça Sıfatlar konusunun sonuna geldik Rusça Sıfatlar Listesi ve çekimleri aşağıda tablo halinde verilmiştir. İyi dersler…

SıfatlarOн (Eril)Oнa (Dişil)Oнó (Nötr)Они (Çoğul)
İyi ХорошийХорошаяХорошееХорошие 
KötüПлохойПлохаяПлохоеПлохие
EskiСтарыйСтараяСтароеСтарые
YeniНовыйНоваяНовоеНовые
Büyük БольшойБольшая Большое Большие 
KüçükМаленький Маленькая МаленькоеМаленькие
GüzelКрасивыйКрасиваяКрасивоеКрасивые
ÇirkinУродливыйУродливаяУродливоеУродливы
KolayЛёгкийЛёгкаяЛёгкоеЛёгкие
ZorТрудныйТруднаяТрудноеТрудные
SoğukХолодныйхолоднаяхолодноехолодные
SıcakЖаркийЖаркаяЖаркоеЖаркие
ÖnemliВажныйВажнаяВажноеВажные
ÖnemsizНеважныйНеважнаяНеважноеНеважные
Güçlü СильныйСильнаяСильноеСильные
GüçsüzСлабыйСлабаяСлабоеСлабые
Erken РаннийРанняяРаннееРанние
GeçПозднийПоздняяПозднееПоздние
KısaКороткийКороткаяКороткоеКороткие
UzunВысокийВысокаяВысокоеВысокие
Genç МолодойМолодаяМолодоеМолодые
YaşlıСтарыйСтараяСтароеСтарые
Rusça Sıfatlar Listesi

Hayat paylaşınca güzel...

mesaj gönder