Rusçada Geçmiş Zaman

Hayat paylaşınca güzel...

Bir önceki dersimizde  Rusça tamamlanmış ve tamamlanmamış fiiller   konusunu öğrenmiştik. Bu dersimizde ise Rusçada Geçmiş Zaman ( Прошедшее Время ) konusunu öğreneceğiz. Rusça Geçmiş Zaman konusunu öğrendikten sonra aşağıda bulunan örnekleri incelemeyi unutmayınız. Kağıt ve kalemleriniz hazır ise derse başlayabiliriz.

✪ Rusçada bir cümleyi geçmiş zaman cümlesi yapmak için fiiller zamirlere göre değil cinslere göre çekilir.
Gelin aşağıdaki tablodan fiillerin cinslere göre nasıl çekildiğini inceleyelim.

Öncelikle en çok kullanılan ve geçmiş zamandaki yardımcı fiil olan “быть( Olmak ) fiilin geçmiş zamanda nasıl çekimlendiğini öğrenelim.

Fiil mastar halinde iken Fiilin sonundaki 2 harf silinir ve Fiilin kökü elde ediltikten sonra Fiile cinslere göre -Л / -Ла / -Ло / -Ли takıları eklenir.

Ябыл – (Eril)
былa(Dişil)
Онбыл
Онaбылa
Онoбылo
Онибыли
Rusçada Geçmiş Zaman Çekim Tablosu

֎ Tabloda dikkat etmeniz gereken nokta “Я” zamiri için eğer söyleyen kişi erkek ise “был“, kadın ise”былa” şeklinde söylemelidir.

Örnek :
✪ Иван был в школе / İvan okuldaydı.
✪ Aнна была в парке / Anna parktaydı.
✪ радио было на столе / Radyo masadaydı.
✪ туристы были в отеле / Turistler oteldeydi.

Gelin başka bir örneği inceleyelim.

Работать
(Çalışmak)
Смотреть
(Seyretmek)
Говорить
(Konuşmak)
Гулять 
(Gezmek)
Я Работал / РаботалaСмотрел / СмотрелaГоворил / ГоворилaГулял / Гулялa
ОнРаботалСмотрелГоворилГулял
ОнaРаботалaСмотрелaГоворилaГулялa
ОнoРаботалoСмотрелoГоворилoГулялo
ОниРаботалиСмотрелиГоворилиГуляли

Örnek :
✪ я говорил с тобой / Seninle konuştum.
✪ он работал в банке / O bankada çalıştı.
✪ она гуляла в парке / O parkta gezdi.
✪ они смотрели матч / Onlar maç izledi.

  

Rusçada Geçmiş Zaman Tamamlanmış Fiiller

Bir önceki dersimizde Rusça tamamlanmış ve tamamlanmamış fiiller dersinde bu fiillerin geçmiş zamanda nasıl kullanıldıklarını örnekleri ile öğrendik. Eğer hatırlamıyorsanız veya öğrenmediyseniz bu dersi tekrar edip konuya devam etmeniz dersi daha iyi kavramanız adına faydalı olacaktır.

Gelin şimdi Rusçada geçmiş zamanda Tamamlanmış ve Tamamlanmamış fiillerin örnek cümlelerini inceleyelim.

Rusçada Geçmiş zaman

✪ Вчера я читал книгу.
(Ben dün kitap okudum.)

Süreç = НСВ (Tamamlanmamış.Fiil)

Rusçada Geçmiş zaman

✪ Вчера я прочитал интересную
книгу.
(Ben dün ilginç bir kitap okudum.)

Sonuç = СВ (Tamamlanmış.Fiil)

✪ Утром я ел бутерброд с сыром.
(Ben sabah peynirli sandviç yedim.)

Süreç = НСВ (Tamamlanmamış.Fiil)

Rusçada Geçmiş zaman

✪ Утром я съел четыре бутерброда!
(Ben sabah 4 sandviç yedim.)

Sonuç = СВ (Tamamlanmış.Fiil)

Rusçada Geçmiş zaman

✪ Мы каждое утро читали новости.
(Biz her sabah haberleri okuyoruz.)

Tekrarlanabilen = НСВ (Tamamlanmamış.F)

✪ Сегодня мы прочитали
прекрасные новости!
(Bugün biz güzel haberler okuduk.)

Tekrarlanmayan = СВ (Tamamlanmış.Fiil)

  

Rusçada Geçmiş Zaman Soru Sormak

Rusçada geçmiş zamanda soru sormak için cümlenin sonuna “?” soru işareti koymanız yeterlidir.

✪ Konuşma halinde soru sormak için ise soruyu sorarken cümleyi soru şeklinde telaffuz etmeniz yeterlidir. Gelin örnekleri inceleyelim.

Ты смотрела этот фильм ?

Bu filmi izledin mi ?

что ты делал вчера ?

Dün ne yaptın ?

Ты вчера был в школе ?

Dün okulda mıydın?

Они пошли к врачу?

Doktora gittiler mi ?

  

Rusçada Geçmiş Zaman Olumsuz Cümle Kurmak

Rusçada geçmiş zamanda bir cümleyi olumsuz yapmak için fiilden önce “Не” ( olumsuzluk takısı ) getirmemiz gerekiyor.

֎ Rusçada olumsuz cümlede fiil dişil cinse göre çekiliyorsa “Не” vurgulanmaz. Diğer bütün cinslerde “Не” vurgulanır.

Gelin Örnekleri inceleyelim.

✪ Oн не читал эту книгу.
O bu kitabı okumadı.

✪ Прошлой зимой не было снега.
Geçen kış kar yağmadı.

✪ Я не спал вчера.
Dün uyumadım.

✪ Oни не пошли к врачу.
Onlar doktora gitmediler.

    

Geçmiş Zamanda Düzensiz Fiiller

Rus dilinde bazı düzensiz fiiller var ki geçmiş zamana çekimlendiği zaman çekim tablosundan farklı şekilde çekimlenirler. Özellikle “Ть” şeklinde bitmeyen fiillerdir ve bu tür fiillerin ezberlenmesi şarttır.

Örnek : Идти / Пойти / = Yürümek

ZamirlerНСВ
(Tamamlanmamış)
СВ
(Tamamlanmış)
ЯШёл / ШлаПошёл / пошла
ОнШёлПошёл
ОнaШлаПошла
ОнoШлоПошло
ОниШлиПошли

✪ Bazı durumlarda ise fiilin kökü fazla değişikliğe uğramaz.

Örnek : Помогать / Помочь / = Yardım Etmek

ZamirlerНСВ
(Tamamlanmamış)
СВ
(Tamamlanmış)
ЯПомогал / ПомогалаПомог / Помогла
ОнПомогалПомог
ОнaПомогалаПомогла
ОнoПомогалоПомогло
ОниПомогалиПомогли

✪ Rusçada Geçmiş Zaman konusunu öğrendiğimize göre  13. dersimiz olan Rusçada Gelecek Zaman dersimize geçebiliriz. 13. derste Rusçada gelecek zamanda; olumlu, olumsuz ve soru cümlesi kurmayı ve gelecek zamanda fiillerin neye göre ve nasıl çekimlendiklerini öğreneceğiz. Dersimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ders-13 Rusçada Gelecek Zaman


Hayat paylaşınca güzel...

mesaj gönder