Rusça Sıfatlar

Bir önceki dersimizde Rusça İşaret Zamirleri konusunu öğrenmiştik bu dersimizde ise Rusça Sıfatlar ( Имя Прилагательное ) konusunu öğreneceğiz. Bu dersimizde sırası ile Rusça Sıfat çekimleri , Rusça Sıfat çekimleri …

Rusça İşaret Zamirleri

Bir önceki dersimizde Rusçada Gelecek Zaman  konusunu öğrenmiştik. Bu dersimizde ise Rusça İşaret zamirleri ( Указательные Местоимения ) konusunu öğreneceğiz. Konuyu öğrendikten sonra aşağıda bulunan örnekleri incelemeyi unutmayınız. Kağıt ve …

Rusçada Gelecek Zaman

Bir önceki dersimizde Rusçada Geçmiş Zaman  konusunu öğrenmiştik bu dersimizde ise Rusçada Gelecek Zaman ( Будущее Время ) konusunu öğreneceğiz. Rusçada Gelecek Zaman konusunu öğrendikten sonra aşağıda bulunan örnekleri incelemeyi unutmayınız. …

Rusçada Geçmiş Zaman

Bir önceki dersimizde  Rusça tamamlanmış ve tamamlanmamış fiiller   konusunu öğrenmiştik. Bu dersimizde ise Rusçada Geçmiş Zaman ( Прошедшее Время ) konusunu öğreneceğiz. Rusça Geçmiş Zaman konusunu öğrendikten sonra aşağıda bulunan …

Rusça Tamamlanmış ve Tamamlanmamış Fiiller

Bir önceki dersimizde Rusçada Şimdiki Zaman dersini öğrenmiştik. Bu dersimizde ise Rusça tamamlanmış ve tamamlanmamış fiiller konusunu öğreneceğiz. Bu dersi dikkatlice okuyup anladığınızdan emin olmanız ileride öğreneceğimiz Rusçada Geçmiş Zaman …

Rusçada Şimdiki Zaman

Bir önceki dersimizde Rusçada “Kimin” sorusunu sormayı öğrenmiştik.  Bu dersimizde ise Rusçada Şimdiki Zaman ( Настоящее Время ) konusunu öğreneceğiz. Rusçada Şimdiki Zaman konusunu öğrendikten sonra aşağıda bulunan örnekleri incelemeyi …

Rusça Kimin Sorusu

Bir önceki dersimizde Rusça İyelik Zamirlerini öğrenmiştik. Bu dersimizde ise Rusça iyelik zamirlerinin sorularını öğreneceğiz. Rusça Kimin sorusu nasıl sorulur ve isimlerin cinsiyetine göre bu sorular nasıl ayırt edilir gelin …

Rus Alfabesi Ve Okunuşu

Rus dilini öğrenmeye başlamadan önce Rus alfabesi diğer adıyla Kiril Alfabesi ve Rus dili hakkında biraz bilgi sahibi olalım daha sonra Rus Alfabesi ve Okunuşu dersini Rusça kelime örnekleri ile …

Rusça İyelik Zamirleri

Bir önceki dersimizde Rusça İsimlerin Çoğul Hallerini öğrenmiştik. Bu dersimizde ise Rusça İyelik ( Sahiplik ) Zamirleri konusunu örnekleri ile öğreneceğiz. Rusça Sahiplik Zamirleri konusunu öğrendikten sonra aşağıda bulunan örnekleri …

Rusça İsimlerin Çoğul Halleri

Bir önceki dersimizde Rusça Kişi Zamirlerini öğrenmiştik. Bu dersimizde ise Rusça İsimlerin Çoğul Halleri ( Множественное Число Существительных ) konusunu örnekleri ile öğreneceğiz. Rusça İsimlerin Çoğul Halleri konusunu öğrendikten sonra aşağıda …

Rusça Kişi Zamirleri

Bir önceki dersimizde Rusça İsimlerin Cinsiyetini öğrenmiştik. Bu dersimizde ise Rusça Kişi Zamirleri ( Личные Местоимения ) konusunu örnekleri ile öğreneceğiz. Rusça Şahıs Zamirlerini öğrendikten sonra Aşağıda bulunan örnekleri incelemeyi …

Rusça İsimlerin Cinsiyeti

Bir önceki dersimizde Rusça Okuma Kurallarını öğrenmiştik. Bu dersimizde ise ; Rusça İsimlerin Cinsiyeti ( Род Имён Существительных ) konusunu öğreneceğiz. Rusça İsimlerin Cinsiyeti konusu eril dişil ve nötr olarak …

Rusça Okuma Kuralları

Bir önceki dersimizde Rusça vurgu kurallarını öğrenmiştik. Bu dersimizde ise; Rusça Okuma Kuralları konusunu örnekleri ile öğreneceğiz. Bir önceki derste dediğim gibi Rusça Okuma Kuralları konusundaki kuralları Rusçaya başlarken öğrenmeniz …

Rusça Vurgu Kuralları

Bir önceki dersimizde Rusça Harfleri öğrendik. Bu dersimizde ise; Rusça vurgu kuralları konusunu örnekleri ile inceleyip Rusçada vurgu nasıl okunur onu öğreneceğiz. Kağıt ve kalemleriniz hazır ise derse başlayabiliriz. ✪ …

Rusça Harfler ve Kuralları

Bir önceki dersimizde Rus Alfabesi Ve Okunuşunu öğrendik şimdi ise Rusça harfler , Rusçada harflerin kelime sonunda nasıl okundukları , Rusçada ünlü ve ünsüz harfleri ve örneklerini beraber inceleyelim. Rusça …