Rusça Tamamlanmış ve Tamamlanmamış Fiiller

Hayat paylaşınca güzel...

Bir önceki dersimizde Rusçada Şimdiki Zaman dersini öğrenmiştik. Bu dersimizde ise Rusça tamamlanmış ve tamamlanmamış fiiller konusunu öğreneceğiz. Bu dersi dikkatlice okuyup anladığınızdan emin olmanız ileride öğreneceğimiz Rusçada Geçmiş Zaman Ve Rusçada Gelecek Zaman derslerinde problem yaşamamanız adına çok önemlidir.

Rusçada her fiilin 2 hali vardır.
Bunlar ;
Совершенный Вид ( tamamlanmış Fiil ) ve Несовершенный Вид ( Tamamlanmamış Fiil ) olarak 2 ye ayrılır. Bu dersimizde bu fiillerin 2 halinin de ne anlama geldiğini ve nasıl kullanıldıklarını öğreneceğiz.

Совершенный Вид ( Tamamlanmış Fiil ) “ СВ

Несовершенный Вид ( Tamamlanmamış Fiil ) “НСВ

Aşağıdaki tabloda örnek olarak 2 fiilin; tamamlanmamış “НСВ” ve tamamlanmış “ СВ ” olarak 2 hali de verilmiştir.

НСВ
(Tamamlanmamış.F)
СВ
(Tamamlanmış.F)
ANLAMI
Читать ПрочитатьOKUMAK
Писать НаписатьYAZMAK

Gelin ilk olarak tamamlanmamış fiilleri (Несовершенный Вид) НСВ‘leri inceleyelim.

Rusça Tamamlanmamış Fiiller – НСВ

✪ Rusçada Tamamlanmamış fiiller ; “НСВ” şeklinde gösterilirler.

Genel olarak ;

✪ Belli bir süreçte gerçekleşen,

✪ Sonuca ulaşmayan,

✪ Tekrarlanabilen,

Eylemleri ifade ederken kullanılırlar.

Rusça Tamamlanmış Fiiller – СВ

Rusçada Tamamlanmış fiiller ; “СВ” şeklinde gösterilirler.

Genel olarak ;

✪ Belli bir sonucu olan,

✪ Kısa sürede yapılmış ve bitmiş olan,

✪ Tek seferde gerçekleşen,

Eylemleri ifade ederken kullanılırlar.

Rusça tamamlanmış ve tamamlanmamış fiiller neyi ifade ediyor öğrendik. Gelin şimdi Rusça tamamlanmamış fiiller ile tamamlanmış fiiller nasıl ayırt edilir ve cümle içerisinde örnekler ile fiillerin cümleye nasıl anlam kazandırdıklarını inceleyelim.

Rusça Tamamlanmış Ve Tamamlanmamış Fiiller Nasıl Ayırt Edilir ?

Rusçada Tamamlanmamış (“НСВ“) Fiiller yalın olurken Tamamlanmış (“СВ“) Fiiller ise bazı ekler alıp değişikliğe uğrarlar. Tamamlanmamış fiiler tamamlanmış fiillere dönüşürken belli bir kural veya yöntem yoktur o yüzden rusçada fiilleri öğrenirken 2 hali ile öğrenmeniz gelecek zaman ve geçmiş zamanı öğrenirken problem yaşamamanız için önemlidir.

Gelin şimdi aşağıdan tamamlanmış fiillerin nasıl değişime uğradıklarını tablolar ile inceleyelim.

Ön ek Alan Fiiller

Rusçada tamamlanmış (“СВ“) bir fiil tamamlanmamış (“НСВ“) bir fiile dönüşürken bazı ön ekler alabiliyorlar. Bu ön eklerin belli bir kuralı veya düzeni yoktur. Bu yüzden bu fiilleri öğrenirken СВ ve НСВ şeklinde yani 2 hali ile öğrenmeniz sizin için çok önemlidir. Tabloyu inceliyelim.

НСВ (TAMAMLANMAMIŞ) ÖN EKСВ (TAMAMLANMIŞ) ANLAMI
Писать+На НаписатьYazmak
Ужинать+ПоПоужинатьAkşam.Y Yemek
Читать+ПроПрочитатьOkumak

Kısalan Fiiler

Rusçada bazı tamamlanmamış fiillerin içinden çıkarılan harfler ile tamamlanmış fiiller oluşur maalesef belli bir kuralı yoktur ezberlenmesi şarttır.

НСВ
(TAMAMLANMAMIŞ)
Çıkarılan HarflerСВ
(TAMAMLANMIŞ)
ANLAMI
Показывать-ывПоказатьGöstermek
Рассказывать-ывРассказатьSöylemek
Закрывать-ваЗакрытьKapatmak

Son Harfi Değişen Fiiller

Rusçada bazı tamamlanmamış fiilerde sondan önceki harf değişerek tamamlanmış fillere dönüşürler. Maalesef belli bir kuralı yoktur ezberlenmesi şarttır.

НСВ
(TAMAMLANMAMIŞ)
СВ
(TAMAMLANMIŞ)
ANLAMI
РешатьРешитьÇözmek/Karar Vermek
ОтвечатьОтветитьCevap Vermek

Kelime Olarak Değişen Fiiller

Rusçada bazı tamamlanmamış fiiller tamamlanmış fiile dönüştüğü zaman bambaşka bir kelimeye dönüşebiliyor. Maalesef ezberlenmesi şarttır.

НСВ
(TAMAMLANMAMIŞ)
СВ
(TAMAMLANMIŞ)
ANLAMI
ГоворитьСказатьKonuşmak
НачинатьНачатьBaşlamak
БратВзятьAlmak

Rusça tamamlanmış ve tamamlanmamış fiiller ayırt edebildiğimize göre şimdi bu fiilleri nerede kullanacağımızı ve neden kullanacağımızı öğrenelim.

Rusça Tamamlanmış ve Tamamlanmamış Fiiller

Nerede Kullanılır ?

Rusça tamamlanmış ve tamamlanmamış fiiller nerede kullanılır sorusunun cevabını aşağıdaki tablo veriyor. Rusçada Tamamlamış ve Tamamlanmamış fiilleri Geçmiş zamanda ve gelecek zamanda kullanırız.
Şimdiki zamanda ise sadece tamamlanmamış fiilleri kullanırız. Çünkü ; Mantık olarak bakarsak şu anda gerçekleşen bir eylem tamamlanmış olamaz.

Aşağıdaki tabloyu inceledikten sonra örnekler ile aynı anlama gelen bu fiillerin Rusçada zamanları kullanırken cümleye nasıl bir anlam kazandırdıklarını inceleyeceğiz.

Gelin ilk olarak okumak fiilinin tamamlanmış ve tamamlanmamış olarak zaman tablosunda nasıl yer edindiğini inceleyelim.

Rusça Tamamlanmış ve Tamamlanmamış Fiiller

Örnek : Читать / Прочитать = Okumak

ZamanlarGeçmiş zamanŞimdiki ZamanGelecek Zaman
НСВ
Tamamlanmamış
читал
(-а, -о, -и)
я читаю
Ты читаешь
Они читают
я буду читать
ты будешь читать
они будут читать
СВ
Tamamlanmış
прочитал
(-а, -о, -и)
xxxxxxxxxxxxя прочитаю
ты прочитаешь
они прочитают

Gelin şimdi rusçada Şimdiki zaman ve geçmiş zamanda kullanılan fiilin nasıl ve neden kullanıldıklarını ve cümleye hangi anlamı kattığını inceleyelim .

Örnek : Писать / Написать = Yazmak

Иван пишет статью два часа.

İvan bir makaleyi iki saatte yazar.

Yukarıda görmüş olduğunuz örnekte yazmak fiilinin tamamlanmamış (НСВ) hali kullanılmıştır. Bunun sebebi İvan’ın makaleyi 2 saatte yazması bir süreç olduğundan belli bir süreçte gerçekleşen eylemlerde fiilin НСВ halinin kullanılmasıdır.

Gelin Şimdi fiilin СВ halini inceleyelim.

Rusça Tamamlanmış ve Tamamlanmamış Fiiller

Иван уже написал статью.

İvan çoktan bir makale yazdı.

Yukarıda görmüş olduğunuz örnekte ise yazmak fiilinin tamamlanmış (СВ) hali kullanılmıştır. Bunun sebebi İvan’ın makaleyi çoktan yazmış olmasıdır. Resimde de görmüş olduğunuz üzere yazı yazılmış ve süreç bitmiştir.
Tamamlanmış fiilin hangi eylemleri ifade ederken kullanıldığı aşağıda verilmiştir.
✪ Belli bir sonucu olan. (Yazının yazılması ve bitmesi)
✪ Kısa Sürede yapılmış ve bitmiş. (Yazı yazılmış ve bitmiş.)
✪ Tek seferde gerçekleşen. (Tek seferde gerçekleşmiş. Yazı yazılmış, yazım işlemi devam etmiyor.)

Bir diğer örnek.

Örnek : готовить / приготовить = Pişirmek – Hazırlamak

Rusça bitmiş ve bitmemiş fiiller

Виктор всегда готовит обед.

Viktor herzaman akşam yemeğini pişirir.

Yukarıda görmüş olduğunuz örnekte yazmak fiilinin tamamlanmamış (НСВ) hali kullanılmıştır. Çünkü ;
tekrarlanan bir eylemdir,
Sonuca ulaşmaz,
Ve belli bir süreçte gerçekleşir.

Gelin Şimdi fiilin СВ halini inceleyelim.

Rusça Bitmiş ve bitmemiş fiiller

Катя приготовила обед.

Katya akşam yemeğini pişirdi.

Yukarıda görmüş olduğunuz örnekte ise yazmak fiilinin tamamlanmış (СВ) hali kullanılmıştır. Bunun sebebi; Katya’nın yemeği tamamlamış olmasıdır.
Belli bir sonucu olan. (Katya’nın yemeği pişirmesi)
Kısa Sürede yapılmış ve bitmiş. (yemeğe başlanmış ve yemek pişirilmiş)
Tek seferde gerçekleşen. (Yemek halen pişirilmiyor. Yemek pişirilmiş ve bitmiş.)

Rusça Geçmiş Zamanda НСВ VE СВ Fiiller

Şimdi ise geçmiş zamanda tamamlanmış ve tamamlanmamış fiillerin örneklerini inceleyelim.

Örnek : Писать / Написать = Yazmak

Rusça Tamamlanmış ve Tamamlanmamış Fiiller

Иван долго писал эту статью.

İvan bu makaleyi uzun süredir yazıyordu.

Yukarıda görmüş olduğunuz örnekte yazmak fiilinin tamamlanmamış (НСВ) hali kullanılmıştır. Çünkü ;
долго” kelimesi uzun süre anlamına geldiğinden bir süreç belirtir ve как долго ? (Ne kadar/ (sürede) ? sorusunun cevabını verdiği için, belli bir süreçte gerçekleşir ve belli bir süreçte gerçekleşen fiillerin tamamlanmamış hali “(НСВ)”kullanılır.

Gelin Şimdi fiilin СВ halini inceleyelim.

Иван наконец написал статью.

İvan sonunda bir makale yazdı.

Yukarıda görmüş olduğunuz örnekte ise yazmak fiilinin tamamlanmış (СВ) hali kullanılmıştır. Çünkü ; “наконец” kelimesi sonunda anlamına geldiğinden ve bir sonuca ulaşıp kısa bir sürede yapılmış bitmiş olduğundan fiilinin tamamlanmış (СВ) hali kullanılmıştır.

Gelin öğrendiklerimizi pekiştirmek için resmi inceleyelim.

Rusça Tamamlanmış ve Tamamlanmamış Fiiller

  

✪ Rusça Tamamlanmış Ve Tamamlanmamış Fiiller konusunu öğrendiğimize göre 12. dersimiz olan Rusçada Geçmiş Zaman dersimize geçebiliriz. 12. derste Rusçada geçmiş zamanda; olumlu, olumsuz ve soru cümlesi kurmayı ve geçmiş zamanda fiillerin neye göre ve nasıl çekimlendiklerini öğreneceğiz. Dersimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ders-12 Rusçada Geçmiş Zaman


Hayat paylaşınca güzel...

Discussion

  1. resat
  2. resat
  3. Dilek KARADUMAN
  4. Kübra
  5. Davut Altundal

mesaj gönder