Rusça Vurgu Kuralları

Hayat paylaşınca güzel...

Bir önceki dersimizde Rusça Harfleri öğrendik. Bu dersimizde ise; Rusça vurgu kuralları konusunu örnekleri ile inceleyip Rusçada vurgu nasıl okunur onu öğreneceğiz. Kağıt ve kalemleriniz hazır ise derse başlayabiliriz.

✪ Rusçada vurgular özgürdür yani belli bir yeri ve kuralı yoktur. Kelime içinde herhangi bir hecede yer alabilir. Bu yüzden Rusçada vurgunun bir kelime içerisinde hangi hecede olduğunu Rusçaya başlarken öğrenmeniz, zaman içinde bütün kelimelerdeki vurgunun yerini öğrenmenizi sağlayacaktır. Rusça el yazısında da durum aynıdır vurgunun bir kuralı veya işareti yoktur.

✪ Rusçada kelime içerisinde sadece 1 hece vurgulanır diğer heceler vurgulanmaz.

Rusça Vurgu Kuralları

✪ Rusçada sadece ünlü harfler vurgulanır. (A,О,У,Ы,Э,Я,Ё,Ю,И,Е)

✪ Rusçada vurguları görülebilir kılan bir işaret yoktur. Fakat Rusçaya yeni başlayalar için Rus diline adapte olabilmeleri adına eğitimlerde vurgu harfin üzerinde (É) şeklildeki gibi gösterilir.

Örnek: Мáмa – Anne (vurgu 1. мá ‘dadır bu yüzden 1. мá vurgulu söylenir.

Örnek: Москвá (maskva) – Moskova (vurgu a’dadır bu yüzden o-a ya dönüşür ve вá vurgulu söylenir.

 

Rusçada Vurgu Örnekleri

✪ Aynı kelime içerisindeki vurgunun yeri değişerek kelimeye farklı bir anlam kazandırabilir.

Rusça Vurgu Kuralları
Зaмóк – Kilit
Rusça Okuma Kuralları
Зáмок – Kale

✪ Kelimeler her ne kadar aynı olsa da ‘vurgu’ anlamı değiştiriyor.

Мýка – Acı (ızdırap)
Rusça Vurgu Kuralları
Мукá – Un
Rusça Vurgu Kuralları
Гвoзд)ки – Karanfiller
Гвóздики – Çiviler
Rusça Vurgu Kuralları
áтлас – Atlas
aтлáс – Saten

✪ Tek Heceli kelimelerde vurgu aramanıza gerek yoktur. Vurgu, daima ünlü harflerde olduğu için vurgunun yeri de bellidir.

Örnek:  │ нет – Hayır  │ кот – Kedi  │  Зуб – Diş │

✪ Kelimenin içinde “ Ё ” harfi var ise vurgu “ Ё ” harfindedir. “ Ё ” harfi her zaman vurgulanır.

Örnek:│Ёжик – Kirpi│Ёлка-Noel ağacı│полёт – uçuş│

 

Rusça Vurgu Kuralları

Rusçada vurgu konusunda; vurgulanan ünlü harfler kadar vurgulanmayan ünlü harfler de ses değişikliğine uğrar. Aşağıdaki bilgiler her ne kadar ileri seviye olsalar da Rusçada güzel bir telafuza sahip olmak için bazı ünlü ses değişimlerini bilmemiz gerekiyor.

A ve O harfinin kuralları

✪ Kelime başında veya vurgulanmış heceden önce vurgulanmayan A ve O Harfleri Ahmet kelimesindeki (A) harfi gibi okunur.

Örnek:  oнá (O (kızlar için)) /  окнó (Pencere)  /  Москвá (Moskova)

Yukarıda verilen kelimeleri okurken ”Ahmet” der gibi ağzınızı açıp ”A” harfi çıktıktan sonra kelimeyi okursanız vurgulanan heceden önce vurgulanmayan A ve O harfinin sesini elde etmiş olacaksınız.

✪ O ve A harfi kelime içinde vurgulanan heceden sonra geliyor ise Türkçedeki ”ı” harfi gibi okunur.

Örnek:  Пáспорт – Pasaport /  Гóрод – Şehir  /  Кóсмос – uzay

yukarıda verilen kelimeleri okurken ”kağıt” kelimesindeki (ı) sesi gibi okursanız vurgulanan heceden sonra vurgulanmayan A ve O sesini elde etmiş olacaksınız.

E Ve Я Harflerinin Kuralları

✪ Kelimenin sonu hariç kelime içindeki vurgulanmayan E ve Я harfleri (i) harfi gibi okunur.

Örnek:  Теáтр  – Tiyatro  /  Ягуáр  –  Jaguar  /  Янвáрь  –  Ocak

✪ Vurgulanmayan E ve Я harfleri kelimenin sonunda ise (E) harfi gibi ama (E) harfinden daha kısa ve daha az net olacak bir biçimde okunur.

Örnek:  истóрия  –  Tarih  /  Здáние  –  Bina  /  Мóре  –  Deniz

✪ Rusçada Vurgu ve Okuma Kurallarını öğrendiğimize göre 4. Dersimiz olan Rusça Okuma Kuralları dersimize geçebiliriz. 4. Dersimizde Yumuşak ünlü harfler sert ünlü harflerin kelime içinde nasıl okunduğunu, Rusçada kelime içinde okunmayan harfleri ve И Harfi Gibi Okunan Harfleri inceleyeceğiz. 4. Dersimize Aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ders – 4 Rusça Okuma Kuralları


Hayat paylaşınca güzel...

Discussion

  1. Aydın

mesaj gönder