Rusça Sayılar Ve Okunuşları

Bu dersimizde Rusça sayılar ve Okunuşları konusunu öğreneceğiz. Rusça rakamlar ( Цифры ) ve okunuşları dersinde ilk olarak Rusça 10 a kadar sayılar sonra Rusça 100 e kadar sayılar ve son olarakta Rusça 1000 e kadar sayıların nasıl yazıldıklarını ve okunduklarını öğreneceğiz.

✪ Eğer kiril alfabesini öğrenmediyseniz 1. dersimiz olan Rus Alfabesi Ve Okunuşu dersini ziyaret ederek alfabeyi çok kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

Rusça Sayılar Ve Okunuşları

Rusça Sayılar Ve Okunuşları

Rusça 10 a Kadar Sayılar

SayılarYazılışlarıOkunuşları
0Ноль(Nol)
1Один(Adin)
2Два(Dıva)
3Три(Tiri)
4Четыре(Çıtiyri)
5Пять(Pyet)
6Шесть(Şest)
7Семь(Sem)
8Восемь(Vosim)
9Девять(Devit)
10Десять(Desit)

Rusça 100 e Kadar Sayılar

SayılarYazılışlarıOkunuşları
11Одиннадцать(Adin’natsıt)
12Двенадцать(Dive’natsıt)
13Тринадцать(Tiri’natsıt)
14Четырнадцать(Çıtiyri’natsıt)
15Пятнадцать(Pyet’natsıt)
16Шестнадцать(Şest’natsıt)
17Семнадцать(Sem’natsıt)
18Восемнадцать(Vosim’natsıt)
19Девятнадцать(Devit’natsıt)
20Двадцать(Dıvatsıt)
21Двадцать один(Dıvatsıt-adin)
30Тридцать(Tiritsıt)
31Тридцать один(Tiritsıt-adin)
40Сорок(Sorık)
41Сорок один(Sorık-adin)
50Пятьдесят(pitdisyad)
51Пятьдесят один(pitdisyad-adin)
60Шестьдесят (şestdisyad)
61Шестьдесят один(şestdisyad-adin)
70Семьдесят (Semdisıt)
71Семьдесят один(Semdisıt-adin)
80Восемьдесят(Vosimdisıt)
81Восемьдесят один(Vosimdisıt-adin)
90Девяносто (Devinosta)
91Девяносто один(Devinosta-adin)
100Сто(Sıto)

✪ Rusça sayıları yazmak ve telaffuz etmek Türkçe ile aynıdır. Rakamları katmanlara bölerek yazmamız ve söylememiz yeterlidir. Örnekleri inceleyelim.

Örnekler:
75 → Семьдесят Пять.
87 → Восемьдесят Семь.
99 → Девяносто Девять.

Rusça Sayılar Ve Okunuşları

Rusça Sayılar 1000 e Kadar

SayılarYazılışlarıOkunuşları
115 Сто пятнадцать(Sıto-Pyet’natsıt)
200 Двести(Divesti)
300Триста(Tirista)
400Четыреста(Çitirista)
500Пятьсот(Pitsot)
600Шестьсот(Şessot)
700Семьсот(Simsot)
800Восемьсот(Vosimsot)
900Девятьсот(Devitsot)
1000 Тысяча(Tıysıça)

Örnekler:
115 → Сто (100) пятнадцать (15).
853 → Восемьсот (800) пятьдесят (50) три (3) .
2259 → Два тысяча (2000) двести (200) пятьдесят (50) Девять (9).

✪ Belki çok kullanmayacaksınız ama büyük sayıları da öğrenmenizde fayda var.

SayılarYazılışlarıOkunuşları
1,000,000Миллион(Milion)
1,000,000,000Миллиард(Miliard)

mesaj gönder