Rusça Okuma Kuralları

Hayat paylaşınca güzel...

Bir önceki dersimizde Rusça vurgu kurallarını öğrenmiştik. Bu dersimizde ise; Rusça Okuma Kuralları konusunu örnekleri ile öğreneceğiz. Bir önceki derste dediğim gibi Rusça Okuma Kuralları konusundaki kuralları Rusçaya başlarken öğrenmeniz ileri seviye Rusça telaffuza sahip olmanız için çok önemlidir. Kağıt ve kalemleriniz hazır ise derse başlayabiliriz.

Rusça Okuma Kuralları

Rusça Okuma Kuralları

Rusça okuma kurallarına ilk olarak yumuşak ünlü harfler ve sert ünlü harflerin okuma kuralları ile başlayacağız.

Rusçada iki grup ünlü harfler vardır;

İlk grup yumuşak ünlü harfler : Я , Ё , Ю, И , Е

İkinci grup sert ünlü harfler :  A , О , У , Ы , Э

  

Yumuşak Ünlü Harfler

  

Yumuşak Ünlü harfler : Я , Ё , Ю, И , Е ‘ dir.

✪ Bu harfler kendilerinden önce gelen ünsüz harfleri yumuşatırlar.

Örnek :   Мелочь   –   Küçük şey

М” harfi “Е” harfinden önce geldiği için yumuşar.

  

Örnek :   Неделя   –   Hafta

Bu kelimede bütün ünsüzler yumuşar. Çünkü; bütün ünsüz harflerden önce yumuşak ünlü harfler gelmiştir.

  

Sert Ünlü Harfler

  

Sert Ünlü Harfler :  A , О , У , Ы , Э ‘ dir

✪ Bu harfler kendilerinden önce ve kendilerinden sonra gelen ünsüz harfleri sertleştirir.

Örnek :   Народ   –   İnsanlar

народ kelimesinde  “A”  harfinden önce gelen  “Н”  harfi ve sonra gelen  “P”  harfi sert okunur.

  

Örnek :   Туман   –   Sis

Bu kelimede  “T”  ve  “M”  harfi sert okunur.

  

Rusça Okuma Kuralları

Rusçada kelime içinde okunmayan harfler

 

✪ Rusçada birbiri ardına giden birkaç ünsüz harf olduğunda, telaffuzu kolaylaştırmak için bazı harfler okunmazlar.

Örnek :   Здравствуйте   –   Merhaba

Bu kelimede  “В”  harfi okunmaz.

  

Örnek :   Солнце   –   Güneş

Bu kelimede  “Л”  harfi okunmaz.

  

Örnek :   Чувство   –   Duygu (his)

Bu kelimede  “В”  harfi okunmaz.

  

И Harfi Gibi Okunan Harfler

  

✪ Rusçada  Е , Ё , Я  , Ю  harfleri kelimenin ortasında olduğu zaman “И” harfi gibi okunur.

Örnek :   День   –   Gün

(Динь) Şeklinde Okunur.

  

Örnek :   Метро   –   Metro

(митро) Şeklinde Okunur.

  

Örnek :   Лёд   –   Buz

(Лиод) Şeklinde Okunur.

  

Örnek :   Мяч   –   Top

(миaч) Şeklinde Okunur.

  

Örnek :   Люди   –   İnsanlar

(лиуди) Şeklinde Okunur.

  

Rusça Okuma Kuralları

  

İn Halinde “ГО” Hecesini Okuma

  

✪ Rusçada “in halinde” kelimenin sonundaki ” ГО ” hecesi “Вo” şeklinde okunur.

Örnek :   Ничего плохого   –   Kötü bir şey yok

(ничивa плaховa) Şeklinde Okunur.

  

  Örnek :   Второго   –   İkinci

(Фтaровa) şeklinde okunur.

✪Rusça Okuma kuralları konusunu öğrendiğimize göre 5. Dersimiz olan Rusça İsimlerin Cinsiyeti dersimize geçebiliriz. 5. Dersimizde Rusça İsimlerin Cinsiyeti konusunu öğreneceğiz. Dersimize aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Ders-5 Rusça İsimlerin Cinsiyeti


Hayat paylaşınca güzel...

mesaj gönder